top of page

KORSET FOR
FRED og KJÆRLIGHET


ET NYTT, STERKT SYMBOL
FOR VÅR TID


Korset rommer et  budskap om kjærlighet,
tilgivelse, vennskap,
toleranse og fred.

Det er et symbol
for den nye tids
åndelige oppvåkning.

Vær med på å spre
Kjærlighetskorsets
budskap og betydning

ut til verdens folk!


Slik han som først fikk åpenbaringen om korset og befalingen om å formidle dets sterke symbolverdi
til den Kristne verden
og til alle som søsker fred.

     KJÆRLIGHETSKORSET

Kjærlighetskorset,
også kalt freds -og hjertekorset samt oppstandelses korset kom til Kåre Holmen i 2004, som åndelig åpenbaring om "oppstandelse og oppvåkning for menneskeheten."

Korset rommer budskapet om kjærlighet, tilgivelse, toleranse og fred. Det er et sterkt symbol for den nye tids åndelighet som kjennetegner mange med en Kristen tro-og livssyn i dag. Det er også et godt "transformerende" symbol med hjelp til helbredelse og gode prosesser, samt for den som vil omsette tro og lære til levd liv.

Korset har 7 hjerter. Og det er ikke tilfeldig. Syvtallet står sterkt i Bibelen og den kristne verden, men også i andre religioner.

Korset som symbol har til alle tider kjennetegnet tilhørigheten til den kristne verden. Og har stått for at Jesus døde på korset for menneskets synder, altså et "dødskors." Og ingenting galt med det, tvert imot, men tider har kommet og gått - og alt har hatt sin misjon. Men Kåre Holmens kors, gitt ham i en åpenbaring, om det nye som skal komme i verden, deriblandt dette korset for oppstandelse og kjærlighet - mener vi er fremtidens kors å bære. Han fikk og som "befaling" at korset skal ut til hele verden - og ved å skaffe seg det, vise, snakke om det, er du med på dette arbeidet!

 
Takk for din støtte!
Må dette nye Kjærlighetskorset også bringe deg velsignelse! 

 
Les mer om Kåre Holmen og historien bak
 
bottom of page