top of page

                                HISTORIEN BAK KJÆRLIGHETSKORSET

                                                                                                     - OG OM BYEN "VAR-DØ"

 

Kåre Holmen om seg selv: 
Jeg er født året1939, i Norges Østligste by Vardø. I gamle dager hette hele Finnmark Vardøhus. Jeg er født ordblind og litt farge blind. Barneskolen ble et mørkt kapittel for meg, siden jeg måtte gå 2 ekstra år. Men bortsett fra bokstavene var jeg meget god i regning, idrett og forming. Mine foreldre var med i det man kan kalle «kristen livet» i byen. Og min mor ble kaldt fru Havly - og ved siden av familie og engasjement, arbeidet hun delvis som kokk. Ellers så hadde jeg 2 predikant onkler. Den ene onkelen min oppfordret meg til å be mye for å få bedring med min dysleksi. Og etter hvert fant jeg ut hvordan jeg kunne lære meg å mestre min medfødte ordblindhet. Jeg utdanna meg først til sløydlærer og formingslærer. Siden har jeg studert økonomi og idretts lære, samt utdannet meg til byggmester og byggingeniør. Mitt yrkesaktive liv har da vært som sløydlærer, byggmester, byggesaksbehandler og som brannsjef.

ET FRILUFTS OG IDRETTSMENNESKE
Idretten har jeg tatt på høyst alvor igjennom livet, både i hoppbakken og friidrett og jeg er ennå aktiv begge steder. Uten tvil har dette holdt meg frisk. Men jeg er også opptatt av både sunt kosthold og vanlig sunn mosjon og trening.  Jeg har tilsammen 31 medaljar fra ski-VM og OL for veteraner. 
Jeg har også trenet og ledet en rekke ungdommer både i vinter og sommer sesonger.

 

SYMBOLENE KOM
Fra jeg var liten har jeg fått åndelige beskjeder og rettledning fra åndeverden. Jeg har eller hatt lang «fartstid» i kristent miljø, spesielt i Indremisjonen og Frelsesarmeen på min hjemplass. Som voksen fikk jeg i ånden beskjed om hvordan mitt åndelige liv ville bli - sånn i grove trekk. I 1998 fikk jeg en natt et sterkt lys på mine øyne og en stemme sa: «Nå skal du få se verden i et annet lys.» Så i påsken 1999 var jeg på ferie i min hjemby. Og på skjærtorsdagen fikk jeg beskjed om å tegne et symbol. Symbolet ble fletta sammen med kors, hjerte og anker. Dette var mitt første åndelige symbol. Etter påsken kom det flere symbol, og jeg ble også i ånden fortalt hvilke land jeg skulle dra til. Og etter dette kom det til mange andre symbol.

 

HJERTEKORSET
Så en dag fikk jeg en viktig beskjed - og den var om å lage et hjertekors, og jeg så det foran meg i et syn. Problemet ble hvordan lage det slik jeg så det, på en god og fornuftig måte. Det ble litt feiling i starten. Men så en dag så jeg det hele fullstendig klart i et syn. Jeg kontakta min faste datamann som laget et fint kors i 2 varianter. Et 13 hjerter kors og et 7 hjerter kors. Først ble de frest ut i metall og plast. Etter dette ble det laget i sølv som et smykke, som et 7 hjerte kors. Korset er et kjærlighetskors og oppstandelses kors. Korset skal også symbolisere hva som er viktigst for oss som lever i dag - og det er kjærligheten til alle. Slik ble det som nå er KJÆRLIGHETSKORSET til!  Korsene er de første i sitt slag som er laget i hele verden. Min oppgave er bl.a å spre disse korsene ut til alle mennesker på denne Jord. 

SLIK BLE KORSET OVER VARDØ TIL
En dag i 2004 fikk jeg i ånden beskjed om å ta fram et kart over Vardø by. Jeg fikk videre beskjed om å trekke en linje mellom kirka og festningen. Og så en linje mellom pyramiden på Reinøya og "hekse" brenning stedet. Jeg så da at det ble et kors over byen. Jeg trodde da at jeg var ferdig med oppgaven.

 

Men neste dag fikk jeg beskjed om å ta fram kartet på nytt. Beskjeden nå var å forlenge streken videre fra "hekse" stedet til fastlandet. Jeg fant ut etter hvert at streken nå kom mot Mikaels hula. Denne hula var året før innviet til meditasjons hule av prest og predikant. Jeg tegnet også 4 streker til,
slik at det ble en spesiell kors figur. 

 

Både kirka og festningen er grunnlagt i 1307. Og at13 tallet og 7 tallet er motpoler, har jeg funnet ut ved forsking over flere år. Kirka og festningen er også motpoler. Faderen + sønnen blir 13. Den hellige ånd blir også 13. Hele universet bygger på matematikk og hellig geometri.

 

VARDØ - OPPSTANDELSESBYEN
Byen jeg er født i blir av mange regnet som Nordens Mekka, og et hellig sted som mange valfarter til. Oppstandelsesbyen, ("Var-dø") er også korsets-by, der den nye kjærlighetsenergien kommer fra - og hvor Hjertekorset/Kjærlighetskorset først åpenbarte seg for meg i ånden. Om Vardø, dens historie og plassering i "verdensenergiens tegn" kan jeg mye om - og om alt som har ført frem til dette som jeg her har beskrevet som "Oppstandelsesbyen".  Jeg vil siden komme tilbake til fenomenet "Vardø" her på denne siden. 

 

Takk til deg som hjelper til med dette, ved å kjøpe, og å spre «ordet». Slik kan vi produsere flere - og slik er du medskaper til det kallet og den åpenbaringen jeg engang fikk - om å spre oppstandelses og kjærlighetskorset ut i verden. Korset er et sterkt symbol med en god beskjed til verdens kristne i dag.
Og fra de som har det - sies det også å ha en god kraft med seg.

 

Med kjærlighet, hilsen Kåre Holmen

kåre hopp.jpg
  • Facebook Social Icon
vardø2.jpg

DET FØRSTE SYMBOLET
Det første symbolet jeg fikk beskjed om å tegne var torsdag i påsken 1999. Jeg var på påskeferie i Vardø for å besøke min mor som var på aldershjem. Da jeg kom til Vardø var det kaldt. Jeg ble møtt på flyplassen av min venn Arne, som kjørte meg hjem til hans hus. Han forslo at jeg overnatta i hans hus, for det var nokså kaldt i mors hus da. Jeg kom noen dager før påske. Arne foreslo at vi feira noen dager påske i hans hytte i Tana, ca. 15 mil fra Vardø. Han dro på en mandag, og jeg skulle komme på onsdag. Men da gikk det ikke buss dit.

 

På torsdag satte jeg meg ned for å lese en avis, men en åndelig beskjed sa at jeg skulle dra til en venn som var syk. Han hadde kreft med spredning, og ikke lenge igjen å leve. Jeg dro dit og ble godt mottatt av han og hans kone. Det ble mye åndelig prat, og om døden. Vi fikk en lang samtale. Når jeg kom tilbake til min venns hus begynte jeg å lese videre i avisen. Men så fikk jeg beskjed om å begynne å tegne. Jeg skulle tegne et kors, hjerte og anker sammen på en spesiell måte. Hjerte skulle stå på korset, og ankeret ved foten av korset.

 

Det skulle bli: Tro, håp og kjærlighet. Når jeg kom hjem etter påsken reintegnet jeg symbolet. Jeg fikk så hjelp av en datamann som laget det første symbolet på data. Siden kom det hele tiden nye symbol, og nå i 2019 er det blitt ca. 240 åndelige symbol. I 2008 ble boka mi utgitt om symboler og andre åndelige opplevelser.

bottom of page